21 Eylül 2012 Cuma

Aybaşının gecikme səbəbləri

Menstrual tsiklin pozğunluqları

Normal aybaşı tsiklinin (dövrünün) əsas əlaməti onun mütəmadi – requlyar şəkildə olmasıdır. Yəni aybaşı mütəmadi olaraq yalnız müəyyən müddətdən sonra (norma olaraq 28 gün hesab edilir) baş verir. Məsələn, sentyabr ayında olan aybaşı ondan qabaqkı aya görə 28 gündən sonra, oktyabr ayında isə 23 və ya 33 gündən sonra (əvvəlki aydan 5 gün əvvəl və ya 5 gün sonra) baş verərsə, bu, normal hal hesab olunur. Aybaşı gözlənilən tarixdən 10 gün və daha çox olmaqla tez və ya gec baş vermiş olarsa, mütləq həkim-ginekoloqa müraciət etmək məsləhət görülür. Tsiklin bu şəkildə pozulması ciddi patoloji prosesin olmasının ilkin əlaməti ola bilər.

İntim əlaqəyə mane olan səbəblər

Psixi və fiziki cəhətdən iki yetkin şəxsin intim əlaqəyə girə bilməməsinə mane olan səbəb nədir? Nə üçün ər-arvadın cinsi həyata başlamaq cəhdləri boşa çıxır? Mütəxəssislər nikahların belə vəziyyətinə bir-biri ilə əlaqədar olan bir is kimi səbəb göstərirlər.

Cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri

Cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları. Cinsiyyət orqanlarının inkişaf prosesi pozulduqda, bir sıra anomaliyalara təsadüf edilir.

Qızlıq pərdəsinin anomaliyalarına qızlıq pərdəsinin bütöv (dəliksiz) olması, saçaqlı, xəlbirəbənzər qızlıq pərdəsi və s. aiddir.